Těžiště činnosti společnosti ERINACO CZ, s.r.o. spočívá zejména v projektovém poradenství.

Nabízíme poradenství především pro

 • obce, města, mikroregiony a regiony
 • neziskové organizace
  (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace…)
 • podnikatelský sektor

V souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie se otevřely široké možnosti obcím, regionům i mikroregionům, neziskovému i podnikatelskému sektoru získat podporu svých rozvojových plánů. Možnosti podpory z evropských zdrojů jsou však pochopitelně vázány přísným pravidly, a to jak pro samotné získání dotace (zpracování žádosti, apod.), tak i pro realizaci samu (účetní pravidla, povinný monitoring, atd.). Až na výjimečné případy musí žadatel zajistit financování celé akce, teprve po její realizaci získá dotaci. V prvé fázi to znamená zvolit nadějné projekty, soustředit se na ně a monitorovat výzvy k podávání žádostí. Zde se v každém případě vyplatí spolupráce se zkušeným a seriózním partnerem.

Co nabízíme:

 • vytipování vhodných projektů, které významně pomohou rozvoji Vašeho města, obce nebo regionu,
 • vytipování zajímavých a užitečných projektů pro Vaši neziskovou organizaci
 • vytipování rozvojových projektů Vaší firmy, které mají naději na získání veřejné podpory
 • posouzení Vašich dlouhodobých záměrů z hlediska možností financování
 • monitoring programů a výzev
 • projednání Vašeho záměru a konzultace formulace projektu na příslušných místech (regionální rady, CzechInvest, Státní fond životního prostředí, MMR…) tak, abychom mohli k dalšímu zpracování doporučit pouze takové projekty, které mají reálnou naději na úspěch
 • zpracování žádosti o finanční podporu"na klíč" - včetně všech povinných součástí (finanční analýza, studie proveditelnosti, podnikatelský plán…) a její předběžné projednání s příslušnými orgány
 • spolupráce při zajištění a doložení finančních prostředků v plné výši na realizaci projektu
 • součinnost při přípravě a managementu projektu
 • spolupráce při realizaci projektu - controlling, monitoring

Součástí naší nabídky je samozřejmě i finanční, organizační a další poradenství.
Kontaktujte nás kdykoli - rádi s Vámi prodiskutujeme Vaše záměry.
Prvé konzultace a informace jsou samozřejmě bezplatné.
Se svými dotazy či náměty nás můžete kontaktovat ihned.

Copyright ® Erinaco s. r. o., 2020 O nás | Poradenství | Kontakty
Upnet Multimedia 2010